home contact information  
Sefer 24 - 1 Julie 2018

“Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het ‘n maatlyn oor hom gespan?”
Job 38:5

Kantoor Ure:
Maandag: 10:00 - 12:300
Dinsdae-Vrydae: 08:0-0 - 12:30
Vakansies: 08:00 - 10:00

Leraar: Dr Grant du Plessis.

Kerkkantoor: Annalien Wilson
Tel: 018 632 3669.

Koster:

J. Pretorius
Tel: 018 632 3669
Sel: 072 307 8540

Orrelis: Salomè Nel.
Sel: 082 343 0963
Tel: 018 632 4748

Erediens tye: Sondae 09:30
Ons Jaar tema


Bring jou Bybel saam!!


 SONDAG 24 Junie 2018
9:30 Erediens - “Slegs ’n klein deeltjie van ’n groot
Skepping.” Job 38:1-11
- Baie dankie aan Me Luné Pauley wat vandag die erediens waarneem
- Teebeurt - Wyk 17 & 18
- Ouderlinge en Diakens diensbeurt:
Wyk 17: Oudl. André Slabbert
Diak. André Slabbert

Sondag 1 Julie 2018

9:30 Erediens
- Baie dankie aan ds Japie du Plessis wat
vandag die erediens waarneem
- Note dankoffer
- Teebeurt - Wyk 19 & 20
- Ouderlinge en Diakens diensbeurt:
Wyk 19: Oudl. Tony Landro
Diak. Marinus Brenkman
Wyk 20: Oudl. André Noeth


Sondag 8 JULIE 2018
9:30 Erediens
- Baie dankie aan Me Luné Pauley wat vandag
die erediens waarneem
- Teebeurt - Wyk 21 & 22
- Ouderlinge en Diakens diensbeurt:
Wyk 21: Oudl. Pieter van Heerden
Diak. Innes du Preez

 

Gedagte vir die week
Lofprysing in gebed is om met onversteurbare sekerheid te weet: God is goed. Die wêreld kan lyk soos wat hy wil; onbeantwoordbare en onbeantwoorde vrae kan ophoop, maar God is goed.
Struik Christian Media

 

Bid Bel en Besoek
Ria Koegelenberg 076-780-3356
Maretha Combrinck 082-388-1385
Martiens en Ada du Preez se dogter 082-827-6978
Elize de Beer 632-6797
Annalie Louwrens 083-657-0555
Ian van Vuuren 082-445-7503
Trudie van der Westhuizen 076-581-7361
Mariëtte Schutte se suster 072-195-3124
Alet Jacobs 082-441-6641
Willie Heath 083-347-8331.

SENIOR LIDMATE VERJAARSDAE
Dries Struwig-25 Junie-632-4425
Johan Swart-26 Junie-632-4313
Nellie Lerm-28 Junie-632-6890
Theunis Oosthuizen-1 Julie-071-673-8476
Sarie Muller-5 Julie-084-548-4067

SKAAPKAARTJIES
Ons is weer besig met ons Skaapkaartjie-projek. Ons vra asb almal se hulp om die kaartjies verkoop te kry. Dit is R100 ‘n kaartjie en die elfde een is gratis! Boekies is beskikbaar by Charl de Wet of by die Kerkkantoor. Die eerste prys is vyf skape!
Nuwe Intrekkers.

Nuwe lidmate kan by die klavier aanmeld. 'n Kerkraadslid sal u daar ontmoet


DVD opnames van troues of enige funksie op HD blueray of STD formaat. Of vir die omsetting van foto’s skyfies of video’s na DVD’s asook Musiek plate of bandjies na CD’s. Algemene rekenaar herstelwerk en opgradering, die installering van rekenaar programme, en die opstel van u eie webtuiste op internet.
Kontak: 072-349-7435 enige tyd tussen 8:00 en 20:00